تماس با ما

بهره مندی از نظرات ، انتقادان و پیشنهادات شما کاربران ارجمند ، موجب مباهات و سپاس دوستان شما در پایگاه خبری “ایران و جهان” است…

شماره تماس : 66972388-021 نیز جهت اخذ سفارشات آگهی و تبلیغات در اختیار شماست.